top of page

Tổng thống Biden sẽ rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan vào ngày 1 tháng 5

Translated from Axios's article Biden says the U.S. will begin Afghanistan troop withdrawal on May 1


Tổng thống Biden nói trong một bài phát biểu hôm thứ tư rằng đã “đến lúc chấm dứt cuộc chiến dài nhất của Mỹ” và chính quyền của ông đã lên kế hoạch bắt đầu rút quân các lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 với hạn chót là ngày 11 tháng 9.

By Ursula Perano, on 14-04-2021, 14:00:00

Tổng thống Biden nói trong một bài phát biểu hôm thứ tư rằng đã “đến lúc chấm dứt cuộc chiến dài nhất của Mỹ” và chính quyền của ông đã lên kế hoạch bắt đầu rút quân các lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 với hạn chót là ngày 11 tháng 9. Tiêu điểm sự kiện: “Tôi đã là tổng thống thứ tư của Mỹ đồng ý để Mỹ rút sự hiện diện của mình khỏi Afghanistan. Hai người Cộng hòa. Hai người Dân chủ. Tôi sẽ không giao phó trách nhiệm này cho một người thứ năm.” Biden nói. “Đã đến lúc những người lính Mỹ được trở về nhà.” Bức tranh toàn cảnh: Biden đang cố cân bằng hai mục tiêu không thành của các vị tổng thống tiền nhiệm - mang những người lính trở về trong khi đảm bảo sự rút lui này không xóa sổ công trình quân đội Mỹ đã xây dựng suốt 20 năm qua. Kế hoạch rút lui của Biden cuối cùng sẽ không phụ thuộc vào điều kiện. “Chúng ta không thể tiếp tục chu trình mở rộng hay kéo dài sự hiện diện của quân đội chúng ta ở Afghanistan với hy vọng tạo ra những điều kiện lý tưởng để rút lui và trông đợi một kết cục khác,” ông nói.

Số liệu: CRS, Thư viện Quốc hội và Cục Quản lý Hồ sơ và Văn khố Quốc gia. Biểu đồ: Axios Visuals.


*Ghi chú: Chiến dịch Tự do Iraq và Chiến dịch Bình minh mới kéo dài từ tháng 3, 2003 đến tháng 12, 2011. Các chiến dịch chống lại Nhà nước Hồi giáo ở Iraq chính thức tái khởi động năm 2014 với Chiến dịch Giải quyết Nội bộ. Biden nói rằng: “Dù ta không còn dính líu với Afghanistan về mặt quân sự, nhưng ngoại giao và công tác nhân đạo của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục.” Biden lưu ý. “Chúng ta sẽ tiếp tục trợ giúp Lực lượng An ninh và Quốc phòng Quốc gia của Afghanistan. Cùng với các đối tác của mình, chúng ta đang huấn luyện và trang bị gần 300,000 nhân sự [cho việc này].” Tình trạng hiện nay: Khoảng 3,000 toán lính Mỹ và 7,000 toán lính NATO vẫn còn ở Afghanistan. Nhà trắng đã nhất mực cho rằng chính quyền Hồi giáo Taliban ở Afghanista không thể bị khuất phục bởi lực lượng quân sự và rằng mạng lưới khủng bố al-Qaeda đã không còn nguồn lực cần thiết để thực hiện một cuộc tấn công lên Mỹ. “Thay vì trở lại cuộc chiến với Taliban, chúng ta hãy tập trung vào những thách thức mà sẽ quyết định vị thế và tầm với của chúng ta trong hiện tại và trong những năm sắp tới,” Biden nói. Tổng quan tình hình: Lãnh đạo Jens Stoltenberg nói vào thứ tư rằng NATO đồng ý rút 7,000 lực lượng không thuộc Mỹ khỏi Afghanistan để khớp với quyết định rút lui của Biden, AP công bố. Stoltenberg nói rằng sự rút lui hoàn toàn sẽ được hoàn thành “trong vài tháng tới.” Lời kết: “Chúng ta đến Afghanistan vì sự tấn công kinh hoàng đã xảy ra 20 năm trước đây,” Biden kết luận. “Nó không thể giái thích tại sao chúng ta cần ở lại đó đến 2021.”


Người dịch: Kim Pham

Biên tập: Tran Nguyen

bottom of page