top of page

Tối cao Pháp viện quyết định rằng Pennsylvania có thể đếm phiếu bầu được nhận sau ngày bầu cử

Translated from the NPR article Supreme Court Rules Pennsylvania Can Count Ballots Received After Election Day


Vào hôm thứ Hai, Tối cao Pháp Viện Hoa Kỳ cho rằng các viên chức bầu cử ở tiểu bang Pennsylvania có thể đếm những lá phiếu bầu vắng mặt được nhận vào ngày thứ Sáu sau ngày bầu cử miễn là những lá phiếu đó được đóng dấu bưu điện trước hoặc là trong ngày 3 tháng 11.


Pam Fessler, ngày 19 tháng 10, 2020

Một cử tri bỏ phiếu sớm qua bưu điện tại một hộp thư nằm bên ngoài tòa thị chính ở thành phố Philadelphia vào ngày 17 tháng 10. Ảnh từ Mark Makela/Getty Images


Vào hôm thứ Hai, Tối cao Pháp Viện Hoa Kỳ cho rằng các viên chức bầu cử ở tiểu bang Pennsylvania có thể đếm những lá phiếu bầu vắng mặt được nhận vào ngày thứ Sáu sau ngày bầu cử miễn là những lá phiếu đó được đóng dấu bưu điện trước hoặc là trong ngày 3 tháng 11.


Tòa án đã từ chối một trong những ca kiện liên quan đến luật bầu cử cấp cao nhất trong những ngày cuối cùng trước ngày bầu cử và đã không đưa ra lời nhận xét nào. Vào tháng trước, Tối cao Pháp viện của tiểu bang Pennsylvania đã chấp thuận việc đếm những lá phiếu bầu được nhận sau ngày bầu cử. Đảng viên Đảng Cộng hòa của tiểu bang này đã chống lại quyết định này.


Những đảng viên Đảng Cộng hòa lập luận rằng quyền để đưa ra các quy định về cách tiến hành bầu cử là quyền của cơ quan luật pháp ở mỗi tiểu bang chứ không phải là quyền của Tối cao Pháp viện. Họ cũng cho rằng phán quyết của Tối cao Pháp viện có thể cho phép đếm những lá phiếu bầu qua bưu điện mà được gửi sau ngày bầu cử.


Những thẩm phán bảo thủ nhất - Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, và Clarence Thomas - nói rằng họ vốn dĩ sẽ chấp nhận yêu cầu của đảng viên Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, chánh án John Roberts đã đồng tình với ba vị thẩm phán cấp tiến và từ chối yêu cầu này.


Bởi vì đại dịch coronavirus, ước tính là còn rất nhiều cử tri sẽ bầu qua bưu điện trong năm nay. Vấn đề liên quan đến hạn chót ngày mà những lá phiếu đó phải đến tay viên chức bầu cử đã trở thành một cuộc đấu pháp lý giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.


Phán quyết của Tối cao Pháp viện ảnh hưởng đến một tiểu bang mà cả hai ban vận động tranh cử tổng thống xem là rất quan trọng. Pennsylvania và Wisconsin là hai tiểu bang dao động duy nhất mà các viên chức bầu cử chỉ được phép bắt đầu xử lý và đếm hàng triệu lá phiếu bầu vắng mặt vào ngày bầu cử. Điều này có thể trì hoãn kết quả bầu cử đến vài ngày. (Ở Michigan, một tiểu bang dao động then chốt khác, các viên chức chỉ có thể bắt đầu xử lý những phiếu bầu qua bưu điện một ngày trước ngày bầu cử.)


Theo phán quyết từ Tối cao Pháp viện của tiểu bang Pennsylvania, những lá phiếu bầu qua bưu điện sẽ được đếm nếu được nhận trước 5 giờ chiều ngày 6 tháng 11, miễn là đã được gửi qua bưu điện trước hoặc là trong ngày bầu cử, tức là ngày 3 tháng 11. Tối cao Pháp viện cũng cho biết rằng những lá phiếu mà không được đóng dấu bưu điện sẽ “được cho rằng đã được gửi bưu điện trước ngày bầu cử” trừ khi có chứng cứ rõ ràng cho thấy là điều ngược lại.


Trước năm nay, theo quy định của tiểu bang thì những phiếu bầu vắng mặt phải được nhận trước hoặc trong ngày bầu cử. Tuy nhiên, các đảng viên Đảng Dân chủ đã yêu cầu việc gia hạn vì lo ngại rằng vấn đề làm việc chậm trễ ở bưu điện sẽ tước quyền của những cử tri được dự đoán là sẽ bỏ phiếu qua bưu điện vì đại dịch trong số hàng triệu cử tri ở tiểu bang Pennsylvania.


Phán quyết từ Tối cao Pháp viện này mang một tầm quan trọng đặc biệt vì Donald Trump đã đắc cử ở tiểu bang Pennsylvania vào năm 2016 chỉ vì có hơn 44,000 lá phiếu - một sự chênh lệch rất chật hẹp ở một tiểu bang mà có hơn 6 triệu phiếu bầu. Một phân tích từ NPR trong năm nay cho thấy rằng hàng chục ngàn lá phiếu trong vòng bầu cử sơ bộ, trong đó gồm có gần 16,000 phiếu ở Pennsylvania, đã bị từ chối vì khi được nhận thì đã quá trễ để được đếm.


Câu hỏi đặt ra ở đây về hạn chót mà những phiếu bầu qua bưu điện phải được nhận mới được đếm cũng đang là một đề tài gây tranh chấp và dẫn đến vụ kiện tụng ở những tiểu bang khác. Ở tiểu bang Wisconsin, tòa phúc thẩm liên bang vừa đưa cho Đảng Cộng hòa một thắng lợi sau khi ngăn chặn một kế hoạch từ tiểu bang để cho phép việc đếm những lá phiếu bầu qua bưu điện nếu được nhận trong vòng 6 ngày sau ngày bầu cử, miễn là được đóng dấu bưu điện trước hoặc trong ngày bầu cử. Các đảng viên Đảng Dân chủ đã yêu cầu Tối cao Pháp Viện Hoa Kỳ lật ngược lại quyết định này.


Vào thứ Sáu tuần trước, một tòa phúc thẩm liên bang quyết định rằng những phiếu bầu qua bưu điện ở tiểu bang Michigan phải được nhận trước hoặc trong ngày bầu cử. Tiểu bang này đã từng muốn gia hạn qua 14 ngày sau hạn chót đã định, lập luận rằng việc làm chậm trễ ở bưu điện có thể dẫn đến việc một số phiếu bầu sẽ bị từ chối.


Vào thứ Hai, một tòa phúc thẩm tiểu bang ở North Carolina cho rằng tiểu bang này có thể đếm phiếu bầu được nhận trễ đến tận ngày 12 tháng 11, miễn là đã được đóng dấu trước hoặc trong ngày bầu cử.


Biên dịch: Khang Tôn

Biên tập: Khanh (Vy) Le

bottom of page