top of page

Tòa phúc thẩm liên bang cho phép Biden tiếp tục lệnh tiêm chủng bắt buộc đối với doanh nghiệp lớn

Translated from Axios's article Federal appeals court reinstates Biden's vaccine mandate for large companies

By Shawna Chen, on 17-12-2021, 12:00:00

Một tòa án phúc thẩm liên bang vừa “bật đèn xanh” cho chính quyền Biden tiếp tục lệnh tiêm chủng bắt buộc đối với các doanh nghiệp có hơn 100 nhân viên trở lên. Tại sao?: Chính quyền Biden tạm dừng sắc lệnh nói trên, vốn yêu cầu doanh nghiệp phải đảm bảo nhân viên của mình được tiêm ngừa đầy đủ và xét nghiệm mỗi tuần cho tới 1-4-2022, sau khi một tòa án liên bang khu vực cho rằng sắc lệnh “vượt giới hạn cho phép". - Các Tổng Chưởng Lý phe Cộng Hòa, các doanh nghiệp tư nhân và một số tập đoàn công nghiệp khởi kiện sắc lệnh này, và Bộ Tư Pháp yêu cầu vụ kiện phải được giải quyết thỏa đáng. Tòa nói sao?: Hội thẩm của Tòa Phúc Thẩm Liên bang Khu vực 6 tại Cincinnati gồm ba thẩm phán đã ra phán quyết: Sắc lệnh này, ban hành bởi Cơ quan An toàn và Sức khỏe Nghề Nghiệp (OHSA) "là biện pháp giảm thiểu sự nguy hiểm của COVID-19 đối với công nhân viên tại nơi công sở, đặc biệt với những ai chưa tiêm ngừa.” - Tòa cũng bác bỏ quan điểm OHSA vượt thẩm quyền cho phép: “Mấy chục năm nay, OHSA đã và đang giám sát và quản lý các qui định về an toàn và sức khỏe tại công sở, kể cả về mặt bệnh tật." - Sắc lệnh này là “một bước đi quan trọng trong phòng ngừa sự lây lan dịch bệnh mà đã tước đi sinh mạng của hơn 800,000 người Mỹ, làm khốn đốn hệ thống y tế nước nhà, ép buộc các doanh nghiệp phải đóng cửa trong nhiều tháng trời, và khiến hàng trăm ngàn người dân thất nghiệp." - Thẩm phán Jane Stranch, được bổ nhiệm bởi Tổng thống Obama, có viết: “Sức tàn phá của nó đối với hệ thống công quyền và xã hội Mỹ lớn hơn bất kỳ tổn hại nào mà một chính sách tiêm chủng gây ra ở mức độ cá nhân.” - Thẩm phán Julia Gibbons, bổ nhiệm bởi Tổng thống George W. Bush, cũng nhất trí, nhưng viết bản đồng thuận riêng. Trong khi đó, Thẩm phán Joan Larsen, bổ nhiệm bới Tổng thống Trump, thì lại không đồng tình. Toàn cảnh: Hội thẩm của Tòa Phúc Thẩm Liên bang Khu vực 5 gồm ba thẩm phán đã ra phán quyết vào ngày 13 tháng 11, cho rằng “OHSA đã lợi dụng tình trạng khẩn cấp của đại dịch để áp dụng các biện pháp mang tính cực đoan.” - Tòa yêu cầu tạm dừng áp dụng sắp lệnh vào cuối tuần. Bên nguyên đơn gồm Texas, Louisiana, Mississippi, và South Carolina. - Phán quyết này được sự đồng thuận của cả hội thẩm: Thẩm phán Kurt D. Engelhardt và Thẩm phán Stuart Kyle Duncan, đều được bổ nhiệm bởi Tổng thống Trump, và Thẩm phán Edith Jones, bổ nhiệm bới Tổng thống Reagan. Sắc lệnh ảnh hưởng tới khoảng 80 triệu người lao động ở Mỹ. - Chủ doanh nghiệp nào không tuân thủ sắc lệnh sẽ bị phạt gần $14,000/lần vi phạm.


Người dịch: Nhan Tran

Biên tập: Chau Tran


bottom of page