top of page

Toà Án Tối Cao Về Cơ Bản Đã Phủ Nhận Quyền Miranda

Translated from Jezebel 's article The Supreme Court Effectively Overturned Your Miranda Rights

By Kylie Cheung, on 23-06-2022, 03:00:00

Trong vụ Vega v. Tekoh, tòa phán quyết rằng cá nhân không có quyền kiện cảnh sát khi không đọc các quyền Miranda của họ. Tòa án Tối cao hôm thứ Năm phán quyết rằng các cá nhân không có quyền kiện nhân viên cảnh sát chỉ vì không đọc được các quyền Miranda của họ. Tòa án với phán quyết 6-3 đã bảo vệ cảnh sát khỏi việc bị khởi kiện. Các thẩm phán có tư tưởng cấp tiến cho rằng rằng quyết định này có thể cho phép cảnh sát cưỡng bức với những người bị tạm giam mà không bị trừng phạt. Vega v. Tekoh đặt câu hỏi liệu một người có thể kiện một hân viên cảnh sát vì đã vi phạm quyền Tu chính án thứ năm vốn chống lại việc tự buộc tội bằng cách thẩm vấn mà không đưa ra cảnh báo Miranda trước hay không. Năm 1966, tòa án phán quyết rằng một cá nhân bị bắt có quyền chống lại việc tự buộc tội và yêu cầu đại diện trước pháp luật trong vụ Miranda v. Arizona. Vụ kiện này là lý do cảnh sát được yêu cầu nói với người bị bắt rằng họ có “quyền được im lặng”. Giờ đây, với lịch sử hạn chế quyền của bị cáo của Tòa án tối cao chiếm đa số bởi các thẩm phán bảo thủ, có lẽ rằng tòa án sẽ lật ngược phán quyết Miranda. Năm 2014, một phụ nữ nói với cảnh sát Carlos Vega thuộc Quận Los Angeles (Los Angeles County) rằng Terence Tekoh, một người vận chuyển bệnh nhân, đã tấn công tình dục cô trên đường đến bệnh viện. Vega sau đó đã thẩm vấn Tekoh tại bệnh viện mà đọc cho ông các quyền Miranda và nhận được lời thú tội có chữ ký của Tekoh. Bồi thẩm đoàn đã tuyên trắng án cho Tekoh vì quyền Miranda của ông đã bị vi phạm. Tekoh tiếp tục kiện Vega, dẫn đến hai phiên tòa dân sự trong đó bồi thẩm đoàn đứng về phía Vega. Khi Tekoh kháng cáo, Toà phúc thẩm khu vực Chín (Ninth Circuit) đã đảo ngược các quyết định của bồi thẩm đoàn. Quyết định hôm thứ Năm sẽ khiến việc buộc trách nhiệm lực lượng cảnh sát khó hơn. Jorge Xavier Camacho, giám đốc Luật và Chính sách của Phòng Hợp tác Tư pháp thuộc Đại học Yale, nói với Jezebel: “Một trong những hệ quả trực tiếp nhất của Vega là việc kiện tụng các sĩ quan cảnh sát sẽ bị đánh phủ đầu. “Nếu tòa án phán quyết rằng các vị không thể kiện một viên chức vì họ không đọc các quyền Miranda của quý vị, điều này sẽ chặn lại một hướng cầu viện cho quý vị.” Trong tuyên bố được đưa ra trước quyết định của toà, David Shapiro, giáo sư Luật tại Đại học Northwestern, nói rằng nếu tòa án cho rằng việc một sĩ quan cảnh sát không đọc các quyền của Miranda "không phải là căn cứ cho một vụ kiện dân sự - mà trên thực tế là điều này đã diễn ra - thì đây sẽ là một bước lùi nữa trong việc buộc các nhân viên chấp pháp phải chịu trách nhiệm về hành vi sai trái tại tòa án liên bang.” Camacho cảnh báo rằng sau phán quyết của Tòa án tối cao, vấn đề này rơi sẽ dễ "rơi vào tay các nhà lập pháp cấp tiểu bang và địa phương”, gây nên việc không đồng đều về quyền cá nhân trên khắp cả nước. Nhiều chính quyền địa phương và tiểu bang đã rất lưỡng lự trong việc tăng cường quyền của những người bị bắt và bị giam giữ trong phạm vi quyền hạn của họ, nhưng Camacho hy vọng quyết định hôm thứ Năm sẽ thúc đẩy hành động trong tương lai.


Người dịch: Sam Tran

Biên tập: Michael Le

bottom of page