top of page

Terminology to know as a social justice activist

We get it. You are in the middle of arguing with your dad. You have great points and examples to back it up. Then, as the words spill out of you, you can't quite find the right translation for micro-aggression. This short article is for you.


Julia Lucero-Orebaugh, ngày 11 tháng 6, 2020


Prejudice v. Discrimination v. Oppression

Prejudice - định kiến: một đánh giá hoặc niềm tin được hình thành nhưng thiếu cơ sở trước khi biết sự thật hoặc bất chấp sự thật mâu thuẫn với thành kiến đó. Định kiến được học và có thể được quên.


Discrimination - phân biệt đối xử: Phân biệt đối xử là hành động từ định kiến. điều này dẫn đến việc phân bổ không đồng đều của cải, tài nguyên và dịch vụ và hạn chế quyền được tham gia đầy đủ vào xã hội dựa trên tư cách thành viên cá nhân trong một nhóm xã hội cụ thể; củng cố bởi luật pháp, chính sách và các chuẩn mực văn hóa cho phép đối xử ưu đãi dựa trên cơ sở danh tính.


Oppression - áp bức: Để "kìm hãm" một nhóm người bằng cách khai thác định kiến và phân biệt đối xử trong bối cảnh pháp lý, xã hội và hàng ngày bắt nguồn từ các hình thức quyền lực lịch sử, thể chế, tư tưởng và cấu trúc.


Systemic v. Systematic Oppression

Systemic - có hệ thống: áp bức xảy ra trong toàn xã hội, dựa trên luật pháp và/hoặc thủ tục được thể chế hóa


Systematic - có hệ thống: các hành động hoặc hành vi áp bức xảy ra một cách có phương pháp hoặc theo cách có tổ chức - một lần nữa dựa trên luật pháp và / hoặc thủ tục được thể chế hóa


Những kiểu áp bức này cũng thường được gọi là "theo cấu trúc" và "có thể chế" và nói chung là nói đến bản chất quy mô lớn và sự củng cố của vấn đề.


Intersectionality

Suy nghĩ rằng nhiều danh tính, hoặc phạm trù xã hội, và cấu trúc quyền lực, hoặc nhược điểm, tổng hợp ảnh hưởng đến một người trong cùng một lúc - danh tính bao gồm: chủng tộc, giới tính, tầng lớp xã hội, khả năng, khuynh hướng tình dục, v.v.


Ví dụ:

1. Tôi vừa Da Đen vừa là phụ nữ

2. Tôi là một người đồng tính nam, Da Trắng

3. Tôi thuộc tầng lớp thượng lưu, phụ nữ người Mỹ gốc Á

4. Tôi là một người da đen bị khuyết tật vĩnh viễn


Over v. Under-Representation

Một tình huống khi một nhóm chủng tộc có thành viên trong một số điều kiện với số lượng lớn hơn (đại diện quá mức) hoặc ít hơn (thiếu đại diện) so với dân số của họ đề xuất.


Ví dụ:

Đại diện quá mức: đàn ông Da Đen bị đại diện quá mức trong hệ thống tư pháp hình sự. 13% dân số Hoa Kỳ xác định là Da Đen, trong khi 38% tù nhân xác định là Da Đen.


Thiếu đại diện: những người da màu vắng mặt một cách không tương xứng trong các bộ phim và chương trình truyền hình chính thống và nổi bật.


Race v. Ethnicity

Race - Chủng tộc: phân loại chủng tộc được xây dựng từ xã hội và áp đặt từ bên ngoài, không tự nguyện và thường dựa trên sự khác biệt về thể chất (như màu da hoặc đặc điểm khuôn mặt) hoặc nguồn gốc khu vực giả định (như Châu Phi, Châu Á, Châu Âu).


Ví dụ: Da Đen, Da Trắng, 'Người Mỹ gốc Phi, "Người đảo Thái Bình Dương"


Ethnicity - Dân tộc: các cộng đồng tự thân hoặc theo nhóm chia sẻ các tập quán văn hóa và tổ tiên chung hoặc cụ thể, thường được liên kết với một khu vực địa lý hoặc liên kết tôn giáo.


Ví dụ: Người Ý, Ailen, Thái Bình Dương, là một người theo chủng tộc - dân tộc Thái Bình Dương sẽ là người Samoa


Micro-aggression

Hàng ngày, những lời nói tục tĩu, tiêu cực hoặc xúc phạm, trêu chọc hoặc lăng mạ, cả bằng lời nói và không bằng lời nói, nhắm vào những người da màu dựa trên nhận thức chủng tộc của họ. Micro-aggression bắt nguồn từ các khuôn mẫu hoặc giả định sai lầm được đưa ra về chủng tộc của một người và thường không bị các nhóm đa số phát hiện là "phân biệt chủng tộc".


Thí dụ:

1. "Bạn nói chuyện rất tốt cho một người Da Đen."

2. "Vậy bạn thực sự đến từ đâu?"

3. Nói chuyện chậm rãi với một người da màu (vì nghĩ họ không hiểu hoặc không biết tiếng anh)

4. Đoán rằng một người da màu không nói được tiếng Anh

5. Không học cách phát âm chính xác tên của một người sau khi được sửa


Cultural Appropriation

Cultural appropriation - chiếm đoạt văn hóa là hành động lấy hoặc tiếp nhận các yếu tố của văn hóa của một nhóm người bởi những người không thuộc nhóm đó. Nhìn bề ngoài, nó có thể được coi là một hình thức trao đổi văn hóa giữa các nhóm. Tuy nhiên, hành động này có thể trở thành vấn đề khi các yếu tố văn hóa được thông qua một cách không chính xác hoặc rập khuôn, được thực hiện mà không có sự đồng ý hoặc công nhận đúng đắn từ nhóm ban đầu, hoặc được khai thác bởi những người có quyền lực thường là vì lợi nhuận.


Ví dụ: Kacey Musgraves, một ca sĩ nhạc đồng quê, mặc áo dài theo cách khiêu gợi mà không có quần dài ở dưới, không tìm hiểu về lịch sử của áo dài.


Color-blind Racism

Khái niệm sai lầm rằng bỏ qua sự khác biệt về chủng tộc sẽ xóa bỏ "phân biệt chủng tộc" và thúc đẩy sự bình đẳng và hòa hợp chủng tộc giữa các nhóm. Loại phân biệt chủng tộc này bỏ qua bản chất có hệ thống của phân biệt chủng tộc và nó rất khó phát hiện vì nó cho phép các nhóm đa số bảo vệ lợi ích của chính họ mà không bị xem là "phân biệt chủng tộc".


Thí dụ:

"Tôi không thấy màu da"

"Tôi không thấy người là đen hay nâu"

Chủ động tránh cuộc trò chuyện về chủng tộc vì nó "không phù hợp."

bottom of page