top of page

Phe bảo thủ bóp méo đề mục ghi danh đi bầu trong dự thảo luật của đảng Dân chủ

Translated from Politifact's article Conservative group distorts voter registration section in Senate Democrats’ bill

By Amy Sherman, on 20-10-2021, 13:00:00

Heritage Action tuyên bố trên Facebook vào ngày 19 tháng 10 năm 2021 rằng dự thảo luật Tự do Bầu cử sẽ “tự động đăng ký các cử tri không đủ điều kiện”. Luật Tự do Bầu cử sẽ lập ra những quy định quốc gia về việc đăng ký cử tri đi bầu, bỏ phiếu trực tiếp và bỏ phiếu qua mạng. Vào ngày 20 tháng 10, Thượng viện Mỹ đã không thể thông qua dự luật này do sự phải đối của đảng Cộng hoà. Dự thảo bao gồm quy định đòi hỏi tất cả tiểu bang trong nước phải tự động đăng ký các cử tri đủ điều kiện. Nhiều bang vốn đã có những quy định này. Những thông tin của các công dân đến làm việc tại nha lộ vận của bang sẽ được tự động sử dụng cho mục đích đăng ký đi bầu cử, trừ khi họ phản đối điều này. Kiểm tra nguồn tin cho việc kiểm chứng thông tin này Các thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ đang cố gắng thay đổi các quy định quốc gia về việc bầu cử. Điều này đã hứng chịu chỉ trích từ phe bảo thủ. Phe này cho rằng chỉ các nghị viện bang mới có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến bầu cử và việc đếm phiếu. Một bài trên Facebook gợi ý rằng các nỗ lực của đảng Dân chủ sẽ “tự động đăng ký đi bầu cử cho các cử tri không đủ điều kiện“. “Các thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ đang tiếp tục chiến dịch chống lại bầu cử chính trực vào tuần này,” một bài viết vào ngày 19 tháng 10 của Heritage Action, một nhánh của tổ chức bảo thủ - quỹ Heritage. Thượng viện đã bỏ phiếu 49-51 vào ngày 20 tháng 10 về việc tranh luận luật Tự do Bầu cử. Số phiếu này không đủ để bắt đầu tranh luận. Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hoà đồng loạt phản đối và thượng nghị sĩ Dân chủ Chuck Schumer đổi phiếu bầu của mình thành “không” vào phút chót. Điều này cho phép ông yêu cầu xem xét lại dự thảo này trong tương lai. Heritage Action gọi luật Tự do Bầu cử là “luật Tự do Gian lận” và gọi phiên bản trước của luật này, luật Vì nhân dân, là “luật Chính trị gia Tham nhũng”. Theo bài, cả hai luật sẽ “tự động ghi danh đi bầu các cử tri không đủ điều kiện.” Những mô tả này đều sai lầm. Mặc dù có quy định trong luật Tự do Bầu cử yêu cầu các bang cho phép tự động ghi danh đi bầu, mục đích của nó là để giúp các cử tri đủ điều kiện dễ dàng đăng ký tại văn phòng quản lý các phương tiên cơ giới (DMV) của bang. Dự thảo luật nhấn mạnh nhiều lần rằng chỉ các cử tri đủ điều kiện mới có thể đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Luận điệu “luật Vì nhân dân sẽ ghi danh bầu cử cho hàng triệu người nhập cư trái phép” đã bị chúng tôi đánh giá trước đó là sai lầm. Luật Tự do bầu cử cũng sẽ không làm điều đó. “Các bang sẽ không phải ghi danh các cử tri không đủ điều kiện,” Matthew Weil, một chuyên gia tại Trung tâm Chính sách Lưỡng đảng, nói. “Dự thảo luật viết rõ ràng rằng đây chỉ là quy trình cho các cử tri đủ điều kiện, và nó là một chuyển giao thông tin từ DMV đến các quan chức về bầu cử.” Việc tự động đăng ký bầu cử “không mang tính tự động như những gì mà những người phản đối tuyên bố,” ông nói. Việc tự động ghi danh bầu cử được sử dụng tại nhiều bang Quy định về ghi danh bầu cử tự động trong luật Tự do Bầu cử sẽ mở rộng quy trình đang được sử dụng tại hơn một chục bang này, bao gồm các bang ủng hộ đảng Dân chủ như California và cả các bang ủng hộ đảng Cộng hoà như West Virginia. Quy trình này bắt đầu từ luật Ghi danh Cử tri Quốc gia năm 1993. Luật này yêu cầu các bang cho phép cử tri cơ hội ghi danh đi bầu khi xin cấp hoặc đổi bằng lái xe tại DMV, hoặc sử dụng dịch vụ tại các cơ quan khác của bang. Trong các bang đã thực hiện ghi danh bầu cử tự động, điều này cho phép quy trình diễn ra theo đường điện tử và một cách tự động.

Mặc dù luật Tự do Bầu cử chỉ áp dụng cho bầu cử liên bang, vì lý do tiện lợi, các bang không sử dụng một hệ thống riêng cho bầu cử cấp bang, nên quy định về ghi danh bầu cự tự động sẽ áp dụng trên diện rộng. Theo dự thảo, quy định sẽ áp đi vào hiệu lực vào tháng 1 năm 2023. Theo luật Tự do Bầu cử, các công dân sử dụng dịch vụ công tại các cơ quan phương tiện cơ giới của bang sẽ được tự động chuyển thông tin cá nhân nhằm mục đích ghi danh bầu cử trừ khi họ từ chối. Đây được gọi là điều khoản “không tham gia”. Dự thảo luật nhấn mạnh nhiều lần rằng việc ghi danh bầu cử tự động chỉ áp dụng với các cử tri đủ điều kiện: Dự luật tuyên bố việc tự động ghi danh nhằm “cho phép chính quyền bang ghi danh đi bầu tất cả các cử tri đủ điều kiện” và để bảo vệ và tăng cường tính liêm chính “của quy trình bầu cử cho tất cả các cử tri đủ điều kiện". Đối với các cơ quan yêu cầu người nộp đơn chứng minh mình là công dân Hoa Kỳ, cơ quan “sẽ phải thông báo cho mỗi người là công dân” rằng “trừ khi người này từ chối ghi danh bầu cử, hoặc không có đủ điều kiện đề đi bầu, người này sẽ được ghi danh đi bầu". Dự luật rõ ràng ngăn cấm một cơ quan đưa cơ hội đăng ký đi bầu nếu một cá nhân "không thể chứng minh mình là công dân Hoa Kỳ" hoặc nếu cơ quan có bằng chứng là “cá nhân này không phải là công dân Hoa Kỳ.”

Người dịch: Nghia Nguyen

Biên tập: Khang Ton


bottom of page