top of page

Phân tích: Biden phê duyệt giấy phép khoan dầu khí nhanh chóng hơn Trump

Translated from The Hill's article Biden approving oil, gas drilling permits on public lands at faster rate than Trump: analysis

By ZACK BUDRYK, on 06-12-2021, 12:00:00

Theo dữ liệu lần đầu phân tích bởi nhóm vận động chính sách Công dân (Public Citizen), chính quyền Biden đang phê duyệt giấy phép khoan dầu khí với tốc độ nhanh hơn so với chính quyền Trump. Theo dữ liệu của Cục Quản lý Đất đai (BLM), trong năm 2021 trung bình mỗi tháng cơ quan này đã phê duyệt 336 giấy phép khoan, con số cao hơn so với mức 245 giấy phép trung bình hàng tháng cùng thời điểm dưới thời chính quyền Trump. Phân tích của nhóm Public Citizen không bao gồm dữ liệu của tháng Một vì khi đó Tổng thống Trump vẫn nắm quyền trong phần lớn thời gian, nhưng ngay cả khi không có dữ liệu tháng Một thì cơ quan này vẫn phê duyệt trung bình 333 giấy phép hàng tháng. Tỷ lệ phê duyệt vẫn thấp hơn mức cao nhất trong năm 2020 (452 giấy phép mỗi tháng). Theo một phân tích của Liên đoàn Báo chí (Associated Press), tỷ lệ cao trong năm 2020 phần lớn là do trong khoảng thời gian từ cuối mùa bầu cử năm 2020 đến thời điểm nhậm chức của Biden, các công ty dầu khí đã dự trữ các hợp đồng thuê khai thác vì họ dự kiến Biden sẽ thắt chặt quy định. Tuy nhiên, tính theo thước đo khác thì chính quyền Biden tiếp tục cấp phép cho thuê ở mức độ thấp hơn so với chính quyền Trump. Tại bang New Mexico, nơi có sản lượng dầu nhiều nhất trong năm 2020, Cục Quản lý Đất đai (BLM) đã cấp 2.994 giấy phép khoan đất công, so với mức 1.949 giấy phép tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2021. Tuy nhiên, số liệu này vẫn cao hơn cả năm 2017, 2018 và 2019. Tình trạng diễn ra tương tự đối với sáu tiểu bang có công suất khai thác cao nhất là New Mexico, Wyoming, Colorado, Utah, North Dakota và California. Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, những bang này đã phê duyệt 3.605 giấy phép, ít hơn so với mức 5.362 vào năm 2020, nhưng nhiều hơn so với cả năm 2017, 2018 và 2019. Sau khi thua kiện trước tòa án liên bang về việc tạm dừng hoạt động cho thuê, chính quyền Biden tuyên bố sẽ kháng cáo trong khi tiếp tục tiến hành hoạt động cho thuê. Bộ Nội vụ cũng cam kết sẽ tiến hành rà soát kỹ lưỡng các tác động của khí nhà kính đối với hoạt động cho thuê. Theo phân tích của nhóm vận động chính sách Công dân, kể từ mùa thu năm 2021, chính quyền đã trì hoãn hoạt động cho thuê đối với 3/4 diện tích đất đề xuất ban đầu.


Người dịch: Minh Nguyen Tuan

Biên tập: Khang Ton

bottom of page