top of page

Kiểm chứng: Tuyên bố của Sidney Powell về việc Trump có thể được phục hồi chức

Translated from CNN's article Fact-checking Sidney Powell's claim Trump could be reinstated


Nhiệm kỳ đầu tiên của Biden đã trôi qua được vài tháng, nhưng những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump vẫn ba hoa khoác lác điều giả dối rằng Trump thật sự đã thắng cuộc bầu cử 2020.

By Tara Subramaniam, on 01-06-2021, 07:25:00

Washington (CNN) Nhiệm kỳ đầu tiên của Biden đã trôi qua được vài tháng, nhưng những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump vẫn ba hoa khoác lác điều giả dối rằng Trump thật sự đã thắng cuộc bầu cử 2020. Một trong những người ủng hộ nổi bật của giả thuyết này là cựu luật sư của Trump, Sidney Powell, người bị cáo trong một đơn kiện phỉ báng với 1,3 tỷ USD tiền bồi thường vì đã tuyên truyền sự dối trá này. Để biện hộ cho mình, Powell lập luận không một người biết suy nghĩ nào lại đi tin những khẳng định gian trá của bà.

Nhưng bên ngoài việc kiện tụng, Powell lại tiếp tục lấy lòng những người ủng hộ Trump và củng cố những thuyết liên quan đến điều giả dối này.

Trong một sự kiện ở Dallas vào Chủ nhật với sự tham gia của nhiều người nổi tiếng về đề xướng thuyết âm mưu QAnon, Powell gợi ý Trump có thể được phục hồi chức tổng thống ngay lúc này khi bà nói "rất đơn giản ông ấy nên được phục hồi chức, Ngày nhậm chức mới đã được ấn định."

Sự thật như thế nào: Việc Powell tuyên bố Trump có thể được phục hồi chức và một Ngày nhậm chức mới được ấn định là hoàn toàn vô lý.

Theo nhà phân tích pháp lý Steve Vladeck của CNN, “Powell chỉ bịa chuyện. Không có quy định, quy tắc, quy chế hoặc điều khoản nào trong hiến pháp tương tự với những gì bà ta mô tả. Không có cơ chế nào để một cựu Tổng thống được ‘phục hồi chức'. Cũng không có thủ tục nào để ấn định một 'Ngày nhậm chức mới.' "

Được phê chuẩn vào năm 1933, Tu chính án thứ 20 thiết lập Ngày nhậm chức là ngày 20 tháng 1.

Eugene Volokh, giáo sư tại Trường Luật UCLA, nói với CNN: “Nếu muốn thay đổi Ngày nhậm chức thì phải sửa lại hiến pháp .”

Theo Tu chính án thứ 20, cách duy nhất để một người có thể lên làm tổng thống tạm thời nếu Quốc hội xác định rằng cả tổng thống đắc cử và phó tổng thống đắc cử đều không hội đủ tiêu chuẩn trước Ngày nhậm chức. Tuy nhiên, khi Biden được tuyên bố thắng cử, khả năng điều đó xảy ra không còn nữa.

Theo như Volokh, Hiến pháp hiện hành quy định một tổng thống đương nhiệm chỉ có thể bị bãi nhiệm trước khi mãn nhiệm kỳ khi từ chức, bị luận tội và kết tội, hoặc chiếu theo các điều khoản về tình trạng khuyết tật của tổng thống trong Tu chính án thứ 25.

Cũng cần chú ý ở đây Powell đã dùng từ “nên” (should), vì vậy mặc dù không gợi ý rằng luật pháp hiện hành cho phép một tổng thống “có thể đơn giản được phục hồi chức”, bà cho điều đó nên được làm. Dù vậy, Giáo sư Luật Hiến pháp Laurence Tribe của Trường Đại học Luật Harvard nói với CNN chuyện đó "thật khó hiểu và điên rồ", và còn thêm "nếu một đạo luật như vậy được thông qua thì đạo lực đó sẽ là vi hiến."

Tribe cũng nhắc đến bình luận của Powell như “một phần của một thế giới ảo tưởng và thật sự là một đe dọa cho nền dân chủ.”

Người dịch: Duong Nguyen

Biên tập: Paul Nguyen


bottom of page