top of page

Do COVID-19, những du học sinh học lớp trực tuyến toàn thời gian sẽ bị buộc phải rời khỏi Mỹ

Ngày 6 tháng 7 năm 2020.


Translated from U.S Immigration and Customs Enforcement[1] article SEVP modifies temporary exemptions for nonimmigrant students taking online courses during fall 2020 semester.


WASHINGTON – Chương trình Sinh viên và Trao đổi Sinh Viên (The Student and Exchange Visitor Program – SEVP) vừa công bố những điều chỉnh vào thứ Hai để việc tạm thời miễn giảm cho sinh viên diện không định cư khi tham gia các lớp học trực tuyến vì đại dịch vào học kỳ mùa thu 2020. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ lên kế hoạch công bố các thủ tục và trách nhiệm trong Đăng ký Liên bang dưới dạng Quy tắc Tạm thời Cuối cùng.

Những ngoại lệ tạm thời cho học kỳ mùa thu 2020 bao gồm:

  1. Sinh viên F-1[2] và M-1[3] diện không định cư đang theo học tại các trường hoạt động hoàn toàn trực tuyến không thể lấy lớp theo diện chính quy và tạm trú ở Mỹ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ không cấp thị thực cho sinh viên theo học tại các trường và/hoặc chương trình hoàn toàn trực tuyến cho học kỳ mùa thu, cũng như Cục Hải quan và Biên Phòng sẽ không cho sinh viên nhập cảnh vào Mỹ. Các sinh viên hiện đang ở Mỹ đã ghi danh vào những chương trình như vậy phải rời khỏi Mỹ hoặc tìm các biện pháp khác, ví dụ như chuyển qua đến trường có lớp học hướng dẫn trực tiếp để duy trì tình trạng cư trú hợp pháp. Nếu không, họ có thể đối mặt với các hậu quả nhập cư bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, việc tiến hành những thủ tục trục xuất.

  2. Sinh viên F-1 diện không định cư đang theo học tại các trường đang hoạt động với các lớp học bình thường bị ràng buộc bởi những quy định liên bang đương thời. Sinh viên loại F đủ điều kiện có thể lấy tối đa 1 lớp hoặc 3 tín chỉ trực tuyến (tính trong tổng số lượng lớp học/tín chỉ để được công nhận là sinh viên hệ chính quy.)

  3. Sinh viên F-1 diện không định cư đang theo học tại các trường áp dụng mô hình lai—đó là, sự pha trộn giữa các lớp học trực tuyến và trực tiếp—sẽ được cho phép lấy nhiều hơn 1 lớp hoặc 3 tín chỉ trực tuyến. Những trường này phải chứng nhận cho SEVP, thông qua đơn I-20[4], Giấy Chứng nhận Đủ Điều kiện cho Tình trạng Sinh viên diện không định cư, xác nhận rằng chương trình này không hoàn toàn trực tuyến, rằng sinh viên không tham gia khóa học trực tuyến hoàn toàn trong học kỳ này, và sinh viên chỉ lấy tối thiểu các lớp học trực tuyến cần thiết để đạt được tiến bộ bình thường trong chương trình học của họ. Các ngoại lệ trên không áp dụng cho sinh viên F-1 trong các chương trình đào tạo tiếng Anh hoặc sinh viên M-1 theo học chuyên nghề—đó là những người không được phép đăng ký vào bất kỳ khóa học trực tuyến nào.

Các trường nên cập nhật thông tin của mình trong Hệ thống Sinh viên và Trao đổi Sinh viên (SEVIS) trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi nếu các trường bắt đầu học kỳ mùa thu bằng các lớp học trực tiếp nhưng sau đó được yêu cầu chuyển sang hoàn toàn các lớp học trực tuyến, hoặc sinh viên diện không định cư thay đổi lựa chọn khóa học, dẫn đến kết quả học hoàn toàn trực tuyến. Sinh viên diện không định cư đang sống tại Mỹ không được phép đăng ký một học kỳ học chỉ gồm các lớp học trực tuyến. Nếu sinh viên thấy mình trong tình huống này, họ phải rời khỏi Hoa Kỳ hoặc thực hiện các bước thay thế để duy trì tình trạng không định cư hợp pháp, ví dụ như giảm tải số lượng lớp học hoặc bảo lưu kết quả học theo diện y tế.


Do COVID-19, SEVP đã miễn trừ tạm thời các khóa học trực tuyến cho học kỳ mùa hè và mùa xuân. Chính sách này cho phép sinh viên diện không định cư lấy các lớp học trực tuyến nhiều hơn mức cho phép theo quy định liên bang nhằm duy trì trình trạng không di dân hợp pháp của họ trong trường hợp khẩn cấp COVID-19.


**Chú thích**

[1] U.S Immigration and Customs Enforcement: Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ

[2] Sinh viên F-1 diện không định cư: Sinh viên đang theo học các khóa học hàn lâm tại các hệ thống trường đại học ở Mỹ

[3] Sinh viên M-1 diện không định cư: Sinh viên đang theo học các khóa học chuyên nghành tại các hệ thống trường đại học ở Mỹ

[4] Đơn I-20: Đơn I-20 là giấy chứng nhận của trường đại học bạn xin nhập học gởi cho Sở Di trú Chính phủ Hoa Kỳ hoặc Tòa Lãnh sự Mỹ. Trong đó chứng nhận một số sự kiện gồm cả việc bạn được công nhận là sinh viên của trường họ và đã được chấp thuận vào học cho đến cuối chương trình và sẽ theo học với tư cách toàn thời gian.


Translation by Duy Minh.

bottom of page