top of page

COVID-19 in Racial and Ethnic Minorities

Updated: Jun 6, 2020

COVID-19 trong các nhóm chủng tộc và dân tộc thiểu số


This is a resource to combat prejudice in public health, as the older generations often prefer to brush off sickness and lack of resources in many different communities as simple "laziness." Show them the findings from the CDC, and click on the link below to go further and find out what you can do to help protect your parents' health.


Source: the Center for Disease Control
Ảnh hưởng của COVID-19 đối với sức khỏe của các nhóm chủng tộc và dân tộc thiểu số vẫn đang gia tăng; tuy nhiên, dữ liệu hiện tại cho thấy gánh nặng bệnh tật và tử vong không cân xứng giữa các nhóm chủng tộc và dân tộc thiểu số.


Một báo cáo MMWR của CDC gần đây đã bao gồm dữ liệu về chủng tộc và dân tộc từ 580 bệnh nhân nhập viện mắc bệnh COVID-19 được xác nhận trong phòng thí nghiệm cho thấy 45% số người có dữ liệu về chủng tộc hoặc dân tộc là người da trắng, so với 59% cá nhân trong cộng đồng xung quanh. Tuy nhiên, 33% bệnh nhân nhập viện là người da đen, so với 18% trong cộng đồng và 8% là người gốc nói tiếng Spanish, so với 14% trong cộng đồng. Dữ liệu này cho thấy người da đen chiếm tỷ lệ rất cao trong số các bệnh nhân nhập viện.


Trong số các trường hợp tử vong do COVID-19 có dữ liệu về chủng tộc và dân tộc, Thành phố New York đã xác định tỷ lệ tử vong ở người da đen/người Mỹ gốc Phi (92.3 trường hợp tử vong trên 100,000 dân số) và người gốc nói tiếng Tây Ban Nha/châu Mỹ Latinh (74.3) cao hơn đáng kể so với người da trắng (45.2) hoặc Châu Á (34.5) người. Các nghiên cứu đang được tiến hành để xác nhận những dữ liệu này, hiểu được và có khả năng làm giảm tác động của COVID-19 đối với sức khỏe của các dân tộc và chủng tộc thiểu số.

Nơi chúng ta sống, học tập, làm việc và vui chơi có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta

Các điều kiện mà ở đó mọi người sống, học tập, làm việc và vui chơi góp phần vào sức khỏe của họ. Những điều kiện này, theo thời gian, dẫn đến các mức độ rủi ro sức khỏe, nhu cầu và kết quả khác nhau giữa một số người trong các nhóm dân tộc và chủng tộc thiểu số nhất định.


Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe của nhóm dân tộc và chủng tộc thiểu số


Sự khác biệt về sức khỏe giữa các nhóm chủng tộc và dân tộc thường là do điều kiện kinh tế và xã hội phổ biến ở một số dân tộc và chủng tộc thiểu số khác với người da trắng. Trong trường hợp khẩn cấp về y tế công cộng, những điều kiện này cũng có thể cách ly mọi người khỏi các nguồn lực họ cần để chuẩn bị và ứng phó với sự bùng phát.


Điều kiện sống

Với nhiều người thuộc nhóm chủng tộc và dân tộc thiểu số, điều kiện sống có thể góp phần vào việc bị mắc những bệnh nền và gây khó khăn cho việc thực hiện các bước để ngăn ngừa bệnh COVID-19 hoặc tìm cách điều trị nếu họ mắc bệnh.

 • Những người thuộc các dân tộc và chủng tộc thiểu số có thể có nhiều khả năng sống ở các khu vực đông dân cư do sự phân biệt chủng tộc mang tính thể chế dưới hình thức phân biệt nhà ở. Những người sống ở khu vực đông dân cư có thể gặp khó khăn hơn khi thực hành các biện pháp phòng ngừa như cách ly giao tiếp xã hội.

 • Nghiên cứu cũng cho thấy sự phân chia dân cư do chủng tộc là nguyên nhân cơ bản của sự chênh lệch về sức khỏe. Ví dụ, sự phân chia dân cư theo chủng tộc có liên quan đến nhiều hậu quả sức khỏe kém và bệnh nền. Các bệnh nền này cũng có thể làm tăng khả năng mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19.

 • Nhiều người trong các nhóm dân tộc và chủng tộc thiểu số sống tại các khu phố cách xa các cửa hàng thực phẩm và cơ sở y tế, khiến cho việc nhận dịch vụ chăm sóc nếu mắc bệnh và việc dự trữ các nguồn nhu yếu phẩm để cho phép họ ở nhà sẽ trở nên khó khăn hơn.

 • Hộ gia đình nhiều thế hệ, có thể phổ biến hơn trong một số gia đình dân tộc và chủng tộc thiểu số6, có thể khó thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ những người lớn tuổi trong gia đình hoặc cách ly những người mắc bệnh, nếu không gian trong gia đình bị hạn chế.

 • Các nhóm chủng tộc và dân tộc thiểu số có tỷ lệ quá cao trong trại giam ngắn hạn, nhà tù trại tạm giam, là những nơi có các nguy cơ cụ thể do sinh sống tập trung, dịch vụ ăn uống chung và nhiều rủi ro khác.

Hoàn cảnh làm việc

Các loại công việc và chính sách trong môi trường làm việc nơi mọi người trong một số nhóm chủng tộc và dân tộc chiếm tỷ lệ cao cũng có thể góp phần vào nguy cơ mắc bệnh COVID-19 của họ. Các ví dụ bao gồm:

 • Nhân viên chủ chốt: Nguy cơ lây nhiễm có thể lớn hơn với nhân viên trong các ngành thiết yếu những người tiếp tục làm việc bên ngoài nhà mặc dù đã có sự bùng phát trong cộng đồng, bao gồm một số người có thể cần tiếp tục làm việc trong những công việc này vì hoàn cảnh kinh tế của họ.

 • Gần một phần tư người lao động gốc nói tiếng Tây Ban Nha và người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi làm việc trong ngành dịch vụ so với 16% người da trắng không phải gốc nói tiếng Tây Ban Nha.

 • Người lao động gốc nói tiếng Tây Ban Nha chiếm 17% tổng số việc làm nhưng chiếm 53% lao động nông nghiệp; người Mỹ da đen hoặc người Mỹ gốc Phi chiếm 12% trong tổng số lao động có việc làm nhưng chiếm 30% y tá hành nghề có giấy phép và dạy nghề có giấy phép.

 • Không được nghỉ bệnh có lương: Người lao động không được nghỉ bệnh có lương có thể có nhiều khả năng tiếp tục làm việc ngay cả khi họ mắc bệnh vì bất kỳ lý do gì. Điều kiện này có thể làm tăng mức độ phơi nhiễm của người lao động với những người lao động khác có thể mắc bệnh COVID-19, hoặc, đến lượt, khiến cho người khác phơi nhiễm với họ nếu chính họ mắc bệnh COVID-19. Người lao động gốc nói tiếng Tây Ban Nha có tỷ lệ được nghỉ phép có lương thấp hơn so với người lao động da trắng không phải gốc nói tiếng Tây Ban Nha.

Bệnh nền và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc thấp hơn

Sự chênh lệch sức khỏe hiện tại, chẳng hạn như bệnh nền nặng hơn và các rào cản khó được chăm sóc sức khỏe, có thể khiến những người trong nhiều nhóm dân tộc và chủng tộc thiểu số đặc biệt dễ bị tổn thương trong các trường hợp khẩn cấp về y tế cộng đồng như bùng phát COVID-19.

 • Không có bảo hiểm y tế: So với người da trắng, người gốc nói tiếng Tây Ban Nha có khả năng không có bảo hiểm gần gấp ba lần và người Mỹ gốc Phi có khả năng không có bảo hiểm gần gấp đôi. Trong tất cả các nhóm tuổi, báo cáo cho thấy người da đen có khả năng cao hơn so với người da trắng không thể khám bệnh trong năm qua vì lý do chi phí .

 • Sự tiếp cận không đầy đủ cũng là do sự mất lòng tin từ lâu đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe, rào cản ngôn ngữ và các tác động tài chính liên quan đến việc phải nghỉ việc để được chữa bệnh.

 • Các bệnh nền nghiêm trọng: So với người da trắng, người Mỹ da đen có tỷ lệ tử vong cao hơn và tỷ lệ mắc bệnh mãn tính cao hơn.

 • Sự kỳ thị và bất bình đẳng mang tính hệ thống có thể làm suy yếu các nỗ lực phòng ngừa, tăng mức độ căng thẳng mãn tính và có hại, và cuối cùng là duy trì sự bất bình đẳng về sức khỏe và chăm sóc sức khỏe.

bottom of page