top of page

Covid-19 tại Mỹ: Chúng ta đều phải trả giá cho những người chưa tiêm vaccine

Updated: Sep 3, 2021

Translated from AXIOS's article We're all going to pay for the unvaccinated

By Caitlin Owens, on 22-08-2021


Sự tăng nhanh của các ca nhập viện ở những người trưởng thành chưa tiêm vaccine – điều mà hầu như hoàn toàn có thể tránh khỏi – đã làm hệ thống y tế nước Mỹ tiêu tốn gần hơn 2 tỷ đô trong tháng sáu và tháng bảy, theo một bài phân tích của KFF.


Tại sao điều này đáng lo ngại: Những chi phí này đều do chúng ta góp phần chi trả chứ không chỉ riêng những người chưa tiêm vaccine mắc bệnh nặng. Dựa trên số liệu thống kê : Chi phí trung bình của một ca nhập viện do COVID rơi vào khoảng $20,000.

  • Căn cứ vào những số liệu từ CDC, KFF ước tính số ca nhập viện do coronavirus ở những người trưởng thành chưa tiêm vaccine là khoảng 37,000 trong tháng sáu và 76,000 trong tháng bảy. Tất cả các ca nhập viện này đều đã có thể ngăn chặn được.

Những điều trên có ý nghĩa như thế nào: Các chi phí y tế của những ca nhập viện này luôn phải được thanh toán. Mặc dù những bệnh nhân COVID có trách nhiệm thanh toán phần chi phí của mình, nhưng phần lớn chi phí y tế còn lại vẫn phải được chi trả bởi các công ty bảo hiểm công hoặc tư.

  • Và bảo hiểm y tế thì không hề được miễn phí – chúng ta đều phải thanh toán cho những bảo hiểm này hoặc thông qua phí bảo hiểm hằng tháng hoặc từ tiền đóng thuế của chính chúng ta.

  • “Ngoài những khoản tiền khám chữa bênh cho các ca nhiễm covid mà chúng ta đã có thể ngăn chặn được, thì việc mở cửa các trường học và phục hồi nền kinh tế cũng đang gặp những khó khăn nhất định do tỉ lệ nhiễm COVID tăng nhanh, khiến nhiều người Mỹ trở bệnh nặng và thậm chí tử vong. Những ca bệnh này hầu như đều đã có thể tránh khỏi,” bài phân tích giải thích.


Kết luận: Chúng ta đều đang phải trả tiền cho những người chưa tiêm vaccine mắc bệnh, và câu hỏi cần đặt ra là chúng ta sẽ “phung phí” khoản tiền này đến bao nhiêu nữa.


Người dịch: Kevin Do

Biên tập: Chau Tran

bottom of page