top of page

Chuyên gia cho rằng Pfizer hoãn việc đưa Covid vaccine cho trẻ em ra thị trường là đúng

Translated from Axios's article Experts praise Pfizer's delay on kids' vaccines

By Tina Reed, on 12-02-2022, 03:00:00

Các chuyên gia nói với tổ chức Axios rằng quyết định của Pfizer về việc hoãn lại thời điểm ra mắt Covid vaccine cho trẻ em dưới 5 tuổi là một quyết định đúng đắn. Cập nhật tin tức: Pfizer quyết định không xin FDA cấp phép cho đến khi họ có đủ dữ liệu về hiệu quả của vaccine sau khi tiêm đủ 3 liều. Một ủy ban FDA đã được dự kiến ​​sẽ xem xét dữ liệu về hai liều vaccine vào tuần tới. Điều cần biết: Ông Paul Offit, thành viên của ủy ban FDA và giám đốc Trung tâm Giáo dục về vaccine tại Bệnh viện Nhi Đồng Philadelphia cho biết: “Đây là loại vaccine ba liều. Tôi nghĩ nên chờ dữ liệu đầy đủ là thích hợp nhất." Còn đối với Leana Wen, bác sĩ cấp cứu và giáo sư sức khỏe cộng đồng tại Đại học George Washington: "Vội vã đưa ra kế hoạch tiêm hai liều trong khi chờ dữ liệu về liều thứ ba là vô lý đối với tôi. Họ không thể chỉ phê duyệt một cái gì đó và nói rằng nó an toàn và hiệu quả nếu họ chưa xem dữ liệu." Kế hoạch tương lai: Pfizer mong rằng dữ liệu về vaccine Covid 3 liều cho trẻ em dưới 5 tuổi sẽ được cập nhật vào tháng 4 sắp tới. Trước thông báo của Pfizer, công ty Moderna cũng cho biết rằng họ có kế hoạch nộp dữ liệu lên FDA vào tháng 3 để đánh giá hiệu quả của vaccine đối với trẻ em.


Người dịch: Tri Duc Than

Biên tập: Chau Tran

bottom of page