top of page

Chính sách nền tảng 4 năm mà đảng Cộng hoà không dám công bố

Translated from The Atlantic article The Platform the GOP Is Too Scared to Publish


David Frum, ngày 25 tháng 8, 2020

SHUTTERSTOCK / PAUL SPELLA / THE ATLANTIC


Thật ra, đảng Cộng hoà có 13 chính sách đó chứ:

1. Tiếp tục giảm thuế cho dân giàu nhất nước và kinh tế sẽ phồn vinh trở lại.

2. Covid-19 bị thổi phồng, nó thật sự không có gì nguy hiểm và sẽ tự biến mất. Các tiểu bang nên mở cửa để cho kinh tế phục hồi càng sớm càng tốt, và nên chấp nhận số người đã hy sinh như một cái giá đáng được trả.

3. vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu cũng là sự thổi phồng. Thực tế nó không có, nhưng nếu có xảy ra thì cũng chả có gì phải lo lắng.

4. Trung quốc là đối thủ về kinh tế và địa vị chính trị với Hoa kỳ, vì vậy nên tăng ngân sách quốc phòng để chống TQ trên biển, không gian và bảo vệ sự tấn công của chiến tranh tin học ảo.

5. Đồng minh mà Hoa kỳ đã hợp tác từ sau thế chiến thứ 2 là hết thời rồi, lẽ dĩ nhiên Hoa kỳ vẫn cần đồng minh chứ: Do Thái và Nga. Các tổ chức như NATO và WHO cũng lỗi thời luôn. Liên minh Âu châu bây giờ là đối thủ, Anh quốc và Nhật là đàn em. Canada, Úc và Mễ tây cơ là thành phần sống phụ thuộc vào Hoa kỳ.

6. Bảo hiểm sức khoẻ phải mua như các món hàng khác, ai có tiền mua nhiều thì hưởng nhiều, ai nghèo không mua nổi thì ráng chịu đi, chính phủ không can thiệp.

7. Bầu cử là một đặc quyền. Các tiểu bang có toàn quyền để ngăn chận gian lận bầu cử nhất là gian lận hoành hành trong cộng đồng Da Đen và cộng đồng dân thiểu số mới nhập cư.

8. Chống sự phân biệt chủng tộc người da đen đã không còn là một vấn đề quan trọng. Tại thời điểm này, những người trở thành mục tiêu của sự phân biệt đối xử bất lợi là các thành phần đang nộp đơn xin vào Đại học: người da trắng, người theo đạo Thiên chúa và dân Á châu.

9. Các tòa án nên thi hành từ từ và cẩn thận để loại bỏ quyền riêng tư của phụ nữ liên quan đến vấn đề sinh sản và sinh lý đã được nâng lên thành một quyền hiến định hồi năm 1965.

10. Nên sửa đổi luật quyên tiền cho quỹ tranh cử.

11. Chính sách xây tường ở biên giới Mễ của Trump là hữu hiệu để ngăn chận di dân bất hợp pháp.

12. tội phạm và tình trạng vô luật pháp của đất nước đang gia tăng là do kết quả của phong trào Black Lives Matter và sự chỉ trích cảnh sát. Hành vi sai trái của cảnh sát cần bị trừng phạt. Nhưng ưu tiên bây giờ là ngăn chặn tội phạm bằng cách cho cảnh sát thêm quyền hành.

13. Phép lịch sự và sự kính trọng là những điều nên khuyến khích. Nhưng Tổng thống Trump đã bị giới truyền thông và các tổ chức âm mưu chống ông tấn công dữ dội và không công bằng nên việc ông thường xuyên lỗ mãng trên Twitter và tại các cuộc biểu tình nên được hiểu và có thể tha thứ so với những hành vi sai trái còn nghiêm trọng hơn của những người khác.


13 chính sách nền tảng có sẵn tại sao đại hội không dám công bố nó?

Có hai câu trả lời:


Câu trả lời đơn giản là cách lãnh đạo bốc đồng của Trump đã khiến các chính sách của ông trở nên hỗn loạn.

Địa điểm, diễn giả, sắp xếp chương trình của đại hội đảng Cộng hoà tất cả đều được quyết định vào phút cuối nên việc lên kế hoạch cho các chính sách trong tương lai là quá tải, không có người làm.


Người dịch: Mai Nhu Bui

bottom of page