top of page

Chính quyền Biden cảnh cáo các hãng bảo hiểm hạn chế chi trả cho các biện pháp tránh thai

Translated from Axios's article Biden administration warns health insurers on birth control coverage

By Tina Reed, on 18-01-2022, 03:00:00

Căn cứ vào các hướng dẫn của chính quyền Biden gần đây, các công ty bảo hiểm y tế sẽ bị giám sát kĩ càng hơn và buộc phải thực thi các lệnh liên quan đến chi trả cho biện pháp tránh thai. Tại sao vấn đề này lại quan trọng: ACA yêu cầu các hãng bảo hiểm phải chi trả toàn bộ cho việc dùng các biện pháp tránh thai, nhưng những người ủng hộ phong trào này và các đảng viên của Đảng Dân Chủ trong Quốc hội nói các công ty bảo hiểm đang lách luật. Chi tiết cụ thể: Bộ Lao động, Y tế, Nhân sinh, và Ngân khố đưa ra các câu hỏi thường gặp đã được chuẩn bị để đối phó với vấn đề này. Theo như tài liệu: “Hiện, các bộ đang trong cuộc điều tra về những phàn nàn và báo cáo và thậm chí có thể buộc các công ty bảo hiểm thi hành luật hoặc phải có các biện pháp khắc phục”. Những gì họ đang đề cập: Theo như Thượng Nghị Sĩ Patty Murray, D-Wash: “Đó là luật: các bệnh nhân đáng lý được nhận bảo hiểm phòng trán thai tốt nhất cho họ mà không cần phải trả thêm phí và không cần phải trải qua quá trình xét duyệt phức tạp”. “Đây chính là một bước đi tốt của chính quyền Biden-Harris. Điều này đã cho thấy các công ty bảo hiểm nên tập trung chuyên tâm vào việc họ nên làm và tôi sẽ giám sát liên tục đến khi vấn đề này được khắc phục,” bà Murray, người đảm trách ghế chủ tịch Ủy ban Y tế, Giáo dục, Lao động và Lương Hưu cho biết. Ngược lại: Các công ty bảo hiểm biện hộ rằng họ đang tuân thủ pháp luật bằng cách bảo hiểm ít nhất một hình thức ngừa thai trong số 18 loại biện pháp ngừa thai do FDA xác định.


Người dịch: Tri Duc Than

Biên tập: Chau Tran

bottom of page