top of page

Cần biết gì về việc các ứng dụng chuyển tiền phải khai báo giao dịch trên $600 với Sở Thuế?

Translated from NBC News's article Venmo, PayPal and Cash App to report payments of $600 or more to IRS this year: What to know

By Tim Fitzsimons, on 06-01-2022, 20:00:00

Theo Sở Thuế, từ ngày 1 tháng 1, nếu một người thực hiện tổng giao dịch thương mại hơn $600 trên các ứng dụng như Venmo, thì Venmo “phải kê khai và nộp mẫu đơn 1099-K” - báo cáo về tất cả thu nhập thương mại thu được qua ứng dụng. Việc khai báo này chỉ áp dụng với giao dịch liên quan đến hàng hoá hoặc dịch vụ thương mại và không ảnh hưởng đến giao dịch cá nhân liên quan đến gia đình hay bạn bè như chia tiền hoá đơn. Từ ngày 1 tháng 1, các ứng dụng chuyển tiền như Venmo, PayPal, Zelle hay Cash App phải báo cáo những giao dịch thương mại có tổng giao dịch hơn $600 trong một năm cho Cơ quan thuế vụ. Sự thay đổi quy định thuế này được ban hành bởi luật American Rescue Plan, đạo luật cứu trợ COVID-19 đã thông qua hồi tháng 3. Trước đó, các ứng dụng chuyển tiền chỉ phải báo cơ quan thuế khi một người có hơn 200 lượt giao dịch thương mại một năm với tổng giá trị trên $20,000, Sở Thuế cho biết. Theo Sở Thuế, từ ngày 1 tháng 1, nếu một người thực hiện tổng giao dịch thương mại hơn $600 trên các ứng dụng như Venmo, thì Venmo “phải kê khai và nộp mẫu đơn 1099-K” - báo cáo về tất cả thu nhập thương mại thu được qua ứng dụng. Việc khai báo này chỉ áp dụng với giao dịch liên quan đến hàng hoá hoặc dịch vụ thương mại và không ảnh hưởng đến giao dịch cá nhân liên quan đến gia đình hay bạn bè như chia tiền hoá đơn. Trong một tài liệu giải thích những quy định thuế mới, Sở Thuế cho biết những thay đổi này cũng áp dụng với người bán trên sàn đấu giá điện tử như eBay và những người “kinh doanh đồ thủ công cho ngày lễ” nếu họ chấp nhận thanh toán thẻ tín dụng qua các ứng dụng này. PayPal cho biết cả “PayPal và Venmo cho phép những người dùng phân loại các giao dịch giữa họ thành hai loại : cá nhân/bạn bè hoặc hàng hoá và dịch vụ bằng cách chọn loại phù hợp cho từng giao dịch.” “Người dùng nên lựa chọn Hàng hoá và Dịch vụ mỗi khi họ gửi tiền cho người dùng khác để mua hàng, như cái ghế được quảng cáo hay vé xem buổi hoà nhạc, hoặc trả tiền cho dịch vụ,” PayPal khuyên.


Người dịch: Nghia Nguyen

Biên tập: Khang Ton

bottom of page