top of page

Biden: "Trump đang cổ vũ cho hỗn loạn"

Updated: Sep 2, 2020

Translated from Axios article Biden: "Trump is rooting for chaos"


Alexi McCammond, ngày 31 tháng 8, 2020

Joe Biden phát biểu ở một sự kiện chiến dịch tranh cử tổng thống ở Mill 19, Pittsburgh, ngày 31 tháng 8, 2020.


Vào thứ Hai, Joe Biden đã đưa ra lời phản biện mạnh mẽ nhất đối với Tổng thống Trump về pháp luật và trật tự. Tại thành phố Pittsburgh, PA, ông lý luận rằng bạo lực sẽ bành trướng ở Hoa Kỳ nếu tổng thống tái đắc cử.


"Quý vị biết tôi. Quý vị biết tâm trí tôi. Quý vị biết câu chuyện của tôi. Xin hãy tự hỏi chính mình: Tôi trông có giống một tín đồ xã hội chủ nghĩa cực đoan hay ưu ái những kẻ bạo động không? Nói vậy mà nghe được à? Tôi muốn một nước Mỹ an toàn," Biden phát biểu.


"Đáng lẽ ông ta phải đang bảo vệ đất nước này, nhưng thay vào đó ông ta lại cổ vũ cho sự hỗn loạn và bạo lực. Sự thật đơn giản là Donald Trump đã thất bại trong việc bảo vệ Hoa Kỳ. Vì thế ông ta đang cố hù doạ Hoa Kỳ."


Biden đã lật ngược cáo buộc của Trump rằng đất nước này sẽ không thể cảm thấy an toàn với Biden để đẩy trách nhiệm lại về phía tổng thống, với lời nhắc nhở lạnh lùng rằng: "Những hình ảnh này không thuộc về một nước Mỹ của Joe trong tương lai viển vông. Các hình ảnh này thuộc về nước Mỹ của Donald Trump."


Trump tiếp tục lập luận rằng các thành phố được phe Dân chủ lãnh đạo ít an toàn hơn. Chiến dịch tái tranh cử của ông đã sản xuất nhiều quảng cáo với nội dung, "Bạn sẽ không thấy an toàn trong nước Mỹ của Joe Biden," và đưa ra tuyên bố sai rằng Biden ủng hộ cắt ngân quỹ cảnh sát.


Biden hiện tại không có vị thế tối ưu. Ông đã bị ép phải lên đường vận động tranh cử cho vấn đề này vì Trump và các đồng minh Cộng hoà của ông ta tiếp tục chế ngự hùng biện chính trị về an toàn và trị an dưới chính quyền Dân chủ. Cho đến bây giờ, Biden vẫn chưa chú tâm đến những lời cáo buộc này.


Nhưng bài diễn từ của ông lập ra khuôn mẫu cho cách ông và phe Dân chủ sẽ phản công mạnh mẽ hơn với đảng Cộng hoà trong đề tài này.


"Tôi muốn làm rõ điều này: bạo động không phải biểu tình. Cướp bóc không phải biểu tình. Đốt phá không phải biểu tình. Những thứ trên đều không phải biểu tình. Chúng là việc phạm pháp”


Biden hiếm khi tổ chức một sự kiện trực tiếp trong thời COVID, nhưng việc này cho thấy chiến dịch của ông thật sự muốn trách móc Trump.


Biden, thường hay phát biểu cách thận trọng, đã trở nên sinh động hơn khi ông kiểm chứng nhiều điểm về thành tích của mình: "Tôi không muốn cấm cản việc khai thác dầu (trong đá)," ông nói. "Để tôi nhắc lại một lần nữa: Tôi không muốn cấm cản khai thác dầu, cho dù Donald Trump có nói dối về tôi bao nhiêu lần đi chăng nữa."


Ông cũng lên danh sách những điều ông muốn bảo vệ nước Mỹ thoát khỏi -- đại dịch coronavirus, "cớm tồi," cướp bóc, bạo động, và "bốn năm nữa với Donald Trump."


"Ông ta có thể tin rằng lặp đi lặp lại cụm từ 'pháp luật và trật tự' sẽ làm ông ta mạnh hơn, nhưng sự thất bại trong việc kêu gọi chính người ủng hộ của ông ta ngừng đóng vai quân dân có vũ trang trên đất nước này cho thấy ông ta yếu đuối đến cỡ nào," Biden nói thêm.


"Có ai thật sự tin rằng bạo lực sẽ giảm đi trên nước Mỹ nếu Donald Trump tái đắc cử không?" Biden nôu câu hỏi tại một trong những đoạn đáng nhớ nhất của buổi diễn thuyết.


Biên dịch: Cookie Duong

bottom of page