top of page

Bảo hiểm UnitedHealthcare đổi chính sách chi trả cho việc dùng dịch vụ cấp cứu

Translated from Axios's article UnitedHealthcare changes ER coverage


Bắt đầu từ 1 tháng 7, UnitedHealthcare lên kế hoạch giảm tiền chi trả hoặc không chi trả cho những lần đến phòng cấp cứu ER trong trường hợp không cần thiết (khẩn cấp).


By Tina Reed, on 07-06-2021, 01:00:00

Bắt đầu từ 1 tháng 7, UnitedHealthcare lên kế hoạch giảm tiền chi trả hoặc không chi trả cho những lần đến phòng cấp cứu ER trong trường hợp không cần thiết (khẩn cấp).

Tại sao điều này quan trọng: những chuyến đi đến phòng cấp cứu trong trường hợp không cần thiết là nguyên nhân chính tiêu phí tiền của bảo hiểm y tế trên nước Mỹ. Việc một công ty bảo hiểm y tế lớn của quốc gia đưa ra chính sách này gặp nhiều chỉ trích vì nó sẽ ảnh hưởng đến những bệnh nhân mà nghĩ lầm rằng mình sẽ được bảo hiểm chi trả.

Chính sách này cũng đưa ra những ngoại lệ nếu những bệnh nhân đó sau cùng cũng được cho nhập viện hoặc những em bé dưới 2 tuổi.

  • Nhưng các nhà cung cấp y tế cần phải chứng minh ca bệnh đó không cần thiết phải vào phòng cấp cứu.

  • Chính sách này được đưa ra vài năm sau khi Anthem đã công bố một chính sách tương tự nhưng bị phản đối vào năm 2018.

Họ nói gì: Seth Trueger, một bác sĩ cấp cứu tại Northwestern Emergency Medicine ghi trên Twitter “mục tiêu của chính sách này nhằm giúp mọi người bình tĩnh và xét xem liệu có cần đến phòng cấp cứu khi có những triệu chứng đó hay không”.


Người dịch: Chau Tran

Biên tập: Chau Tran

bottom of page