Tin Tức

Quan Điểm

Phân tích

​Black Lives Matter

Người Việt khắp nơi đã dạy con cháu mình sự thấu hiểu, tính ham học, và quan trọng nhất, sự đòi hỏi công lý. Cột báo này là tài nguyên để ai muốn học hỏi về lịch sử của người Mỹ gốc Phi Châu tại Mỹ, một lịch sử hiếm khi được công nhận, và là một cách chiếu sáng vào những bất công và tranh đấu mà cộng đồng Da Đen đã phải trải qua trong 400 năm lập quốc. 

Everywhere, Vietnamese parents have always taught their children empathy, desire for higher education, and most importantly, the quest for justice. This column is a resource to all who want to learn about the history of African Americans in the United States -- a history often unrecognized -- and a way to shed light upon the injustice and struggles that the Black Community has experienced throughout 400 years of America's history.

Advocacy