top of page

CHÍNH TRỊ

XÃ HỘI

Đóng góp nội dung

Đăng kí trở thành tình nguyện viên để cùng góp sức vào cuộc chiến bảo vệ sự thật, lẽ phải, công lý và quyền bình đẳng cùng Người Thông Dịch!

Tài trợ

Ủng hộ cốc cà phê cho các tình nguyện viên? Đóng góp chi phí hoạt động cho trang web? 'Của ít lòng nhiều'! Người Thông Dịch xin chân thành tri ân!

Liên hệ hợp tác

Xin dùng mẫu thông tin ở trang Liên Hệ hoặc gởi email về theinterpreter@gmail.com và chúng tôi sẽ hồi âm trong thời gian sớm nhất

bottom of page